Taxatie ten behoeve van fiscale zaken

Taxatie t.b.v. fiscale zaken

Taxatie voor fiscale zaken.

Bij overdracht privé-zakelijk, overdracht binnen familie, et cetera, krijgt u te maken met eventueel te betalen overdrachtsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Vele vormen van belastingheffing waarbij de heffingsgrondslag vrijwel altijd de waarde in het economisch verkeer van het onroerend goed is. Een taxatie voor fiscale zaken dient vastgesteld te worden door een onafhankelijk taxateur in een taxatierapport.

Een waardering waar de specialistische kennis van Jussen Taxaties met betrekking tot een aantal specifieke fiscale regelingen een absolute plus is. Denkt u hierbij aan specifieke vrijstellingen voor agrariërs, zoals de mogelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting of de landbouwvrijstelling voor de inkomstenbelasting waarbij het vaststellen van de waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (Wevab) een vereiste is. Of bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn bij de verkoop van onroerend goed aan een partij die geen ondernemer voor de btw is.

Onder de waarde in het economische verkeer wordt verstaan: “de prijs die bij aanbieding van de zaak, ten verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, daarvoor zou zijn besteed”. (Hoge Raad 5 februari 1969, BNB 1969/63, nr.16 047)