Taxatieraport inzake Duokoop

Taxatierapport inzake DUOKOOP

Taxatierapport inzake DUOKOOP

Duokoop is een door NHG goedgekeurde koopoplossing waarbij het eigendom van een woning wordt gesplitst tussen ‘bloot eigendom’ (de grond) en het ‘recht van erfpacht’ (de stenen). Een deel van de koopsom (gelijk aan de grondwaarde) wordt betaald door DNGB, de rest van de koopsom wordt betaald door de koper.

Bij de levering van het registergoed aan DNGB wordt een eeuwigdurend erfpachtrecht gevestigd ten behoeve van de oorspronkelijke koper. De koper financiert haar deel van de aankoop met een hypotheeklening waarbij het erfpachtrecht wordt bezwaard met een hypotheekrecht. De erfpachter heeft een ‘kooprecht’ en kan het bloot eigendom (de grond) altijd verkrijgen. Voor meer achtergrond informatie, verwijzen wij naar de website https://www.duokoop.nl/taxatie. Daar treft u, onder andere, de Algemene Erfpachtvoorwaarden Duokoop d.d. 19 oktober 2017 (‘Erfpachtvoorwaarden’).

Er wordt gebruik gemaakt van het meest recente, door het NRVT vastgestelde en beheerde model taxatierapport woonruimte en het taxatierapport wordt gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het door ons opgestelde taxatierapport DUOKOOP voldoet aan het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT en de validatie richtlijnen van het NWWI. De marktwaarden worden onderbouwd waarbij tevens rekening wordt gehouden met de algemene erfpachtvoorwaarden Duokoop. Het taxatierapport DUOKOOP wordt snel, deskundig en tegen concurrerende tarieven verzorgd. Met een taxatierapport van Jussen Taxaties krijgt u een objectieve en betrouwbare waardering van uw bezit.