Taxatie ten behoeve van boedelverdeling bij echtscheiding

Taxatie t.b.v. echtscheiding

Taxatie voor boedelverdeling bij echtscheiding

Je koophuis is een belangrijk onderdeel van je bestaan. Je woont er niet alleen, maar je hebt er ook herinneringen. Het is een deel van je leven en hierdoor ook een belangrijk onderdeel van de scheiding. Tegelijkertijd is een koophuis ook gewoon een zaak die geld waard is. En de waarde ervan moet dus verdeeld worden als je gaat scheiden. Bij een taxatie ten behoeve van een boedelverdeling wordt vaak gebruik gemaakt van één gezamenlijk aan te wijzen taxateur wanneer de verhoudingen redelijk zijn of een zogenaamde minnelijke waardering in het geval de verhoudingen slecht zijn.

Opdracht is in dit geval taxatie van de vrije verkoopwaarde om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar bedrag van uitkoop of inkoop. Jussen Taxaties zal zo min mogelijk rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgevers om vervolgens te komen tot een zo objectief mogelijke taxatie.

Na de taxatie wordt een taxatierapport opgesteld. Hierin staat een nauwkeurige schatting van de waarde van het huis. Dit wordt de vrije-verkoopwaarde genoemd. De vrije verkoopwaarde is de waarde in het normale handelsverkeer wanneer de woning niet verhuurd is en leeg wordt opgeleverd (‘vrij van huur en gebruik’). De vrije verkoopwaarde wordt ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. Aan de hand hiervan kan vervolgens een verkoopbedrag worden vastgesteld waarmee in- of uitkoop mogelijk is of waarmee jullie de woning te koop kunnen gaan zetten.