Taxatie ten behoeve van financiering, oversluiten of verhogen hypotheek

Taxatie huis NWWI

Taxatie voor financiering, oversluiten of verhogen hypotheek.

De financiering van een aangekochte woning, het oversluiten van een bestaande hypotheek  of het verhogen van uw bestaande hypotheek ten behoeve van een verbouwing of verbetering van uw woning.  De taxatie voor financiering, oversluiten of verhogen hypotheek, zijn allemaal uitgangspunten waarbij een gevalideerd rapport (NWWI) een vereiste is.

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben over de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Het bedrag dat je als koper betaald hebt voor de woning is niet vanzelfsprekend de waarde van de woning. Het kan immers zijn dat men, in een overspannen markt, meer voor de woning over heeft dan dat de marktwaarde is.

In de koopovereenkomst is doorgaans een periode overeengekomen waarbinnen de koop ontbonden kan worden als de financiering niet rondkomt. De taxatie dient in de regel binnen deze periode uitgevoerd te worden, omdat deze mee beoordeeld wordt bij de financieringsaanvraag. De taxatie moet worden gedaan door een onafhankelijke taxateur die zelf niet betrokken is bij de koop of verkoop van de woning. De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de koper en zijn fiscaal aftrekbaar.

De NWWI taxatie is een steeds vaker vereiste taxatie bij aankoop van een woning of appartement en is inmiddels verplicht voor de aanvraag van nationale Hypotheekgarantie (NHG). Een NWWI taxatie voor NHG mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde taxateur die staat ingeschreven bij het NWWI. Het NWWI controleert of de taxateur beschikt over voldoende plaatselijke kennis en niet te ver van zijn standplaats taxeert. De grenzen hiervoor liggen afhankelijk van het taxatiedoel op 10 en 20 km.

Bij Jussen Taxaties heeft u de garantie van een alleszins redelijk en concurrerend tarief, de benodigde marktkennis, markt-gegevens, ervaring. een snelle opvolging van uw aanvraag en direct contact met de taxateur.