Taxatie ten behoeve van een boedelverdeling bij erfenis of schenking.

Taxatie voor boedelverdeling bij erfenis of schenking

Taxatie voor boedelverdeling bij erfenis of schenking.

Het overlijden van een dierbare is een emotionele gebeurtenis. Naast alle emoties komt er veel op je af. Er moeten veel zaken geregeld worden waar je nooit eerder mee geconfronteerd bent. Na het eerste verdriet en de uitvaart moeten de bezittingen van de overledene worden verdeeld onder de nabestaanden. Zijn er meer erfgenamen en wilt u de waarde van het huis weten om de hoogte van uw erfdeel te bepalen? Een taxatie voor boedelverdeling bij erfenis of schenking biedt dan een hoop duidelijkheid en laat dit proces soepeler verlopen.

Krijgt u een erfenis of schenking, dan moet u waarschijnlijk schenk- of erfbelasting betalen. Voor het bepalen van de hoeveelheid belasting die u moet betalen moet de waarde van de schenking of nalatenschap worden bepaald. Voor de hiertoe behorende onroerende zaken gelden sinds 2010 bijzondere regels. Voor woningen geldt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van het jaar van overlijden c.q. van de schenking.

Taxaties bij schenk- en/of erfbelasting zijn hierdoor specialisten werk geworden. Om de erfbelasting van een koophuis te berekenen moet u op uw aangifte de WOZ-waarde van het huis invullen van het vorig jaar. Is de WOZ-waarde volgens u te hoog, dan moet u eerst een WOZ-beschikking aanvragen op uw eigen naam. Na ontvangst van die beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente waar het huis staat.

Jussen Taxaties stelt voor u een taxatierapport op welke u kunt gebruiken bij de schenk- en erfbelasting en eventueel als bijlage kunt toevoegen aan een bezwaar- en beroepprocedure tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde.